Karabörtlen Mahallesi, 48640 Ula/Muğla TÜRKİYE
+90 252 251 7080
info@alfaolivin.com.tr

Olivin Madeni

Endüstriyel Mineraller

Konkoidal kırılma gösterir. Kristalleri genelde küçüktür. Kayaca taneli bir görünüm verir. Mg ve Fe iyonlarını içeririr. Magmada ilk önce kristalleşen yapı budur. Olivin; yüksek fırınlar için kırılmış, parça halinde, refrakter için kurutulmuş, paketlenmiş agrega halinde, döküm kumu için torbalanmış veya ambalajsız, tundiş sprey için paketlenmiş kum şeklinde, döküm kumu olarak ambalajlı ve ambalajsız hald e ve ambalajsız olarak agrega halinde pazarlanmaktadır. Olivin için 1993 değerleriyle dünya üretim kapasitesi yaklaşık 6.5 milyon tondur. Ancak bu kapasitenin %70 gibi bir oranı kullanılmaktadır. Fiziksel Özellikleri: Olivin çoğunlukla zeytin yeşili renklerdedir. Bunun yanı sıra, renksiz, beyaz (forsterit), renksiz-gri (montisellit), mavimsi gri (glokokroit), açık yeşilimsi sarı ve kahvemsi-siyah (fayalit), açık kırmızımsı-kül grisi (tefroit), ayrıca bileşimlerine bağlı olarak koyu yeşil, grimsi yeşil, sarımsı kahverengi olan türleri de bilinmektedir. Alterasyon sonucu kırmızımsı ve siyahımsı renklere dönüşür. Derinlik magma kayalarında genellikle özşekilsiz, bazı volkanik kayalarda ise özşekilli kristaller halinde gözlenir. Genellikle yuvarlağımsı kristal yığışımları (agregat) halinde bulunur. Kullanım Alanları: Sanayide aranılan ve yaygın kullanılan tür forsterit (Mg-olivin)’dir. Doğada saf forsterit (Fo) bulma güçlüğü nedeniyle, sanayide çoğunlukla Mg oranı yüksek olan olivinler kullanılır. Alfa Olivin refrakter ve demir-çelik sanayi için özel üretilen olivin kumlarının üretimini gerçekleştirir. Demir-Çelik Endüstrisi: Demir-çelik endüstrisinde olivin yüksek fırınlarda eritici ve curuf düzenleyici olarak kullanılmaktadır. Çelik üretimi için fırınlarda demir cevheri ve kok kömürü birlikte yakılır. Cevherlerdeki empüriteler nedeniyle hammaddelerin yeterince erimesi ve curufa karışması gereklidir. Bu olayı düzenleyici olarak olivin kullanılmaktadır. Bu işlemler sırasında curufun asitlik-baziklik dengesinin kurulması önemlidir. Asitliği sağlamak için doğal kuvars kumu, bazikliği sağlamak için de kireçtaşı, dolomit ve/veya olivin eklenir. Sisteme olivin eklenmesi ile curufun bazikliği, dolayısıyla akışkanlığı artar. Curufun bazikliğinin değişmemesi, aynı oranda kalması gereklidir. Bunu sağlamak için olivin, dolomit kullanımına göre daha iyi sonuç vermektedir. Çünkü baziklik dengesini sağlamak için MgO ve SiO2 oranlarının değişmemesi gereklidir. Dolomit’in yeterli MgO (% 20) içermesine karşın, yeterli SiO2 içermemesi nedeniyle olivin (%45-49 MgO, %40-44 SiO2) tercih edilmektedir. Demir-çelik endüstrisinde olivin kullanıldığında, fırınlarda başlangıç ısısına gereksinim olmaması, olivinin ateş kaybının (% 0.6-2.5)dolomitten daha düşük olması ve sinterleşme derecesini 100°C kadar düşürmesi sonucu, kok tüketimi % 15 azalmakta, böylece önemli enerji kayıpları önlenmektedir. Refrakter Sanayi: Olivinlerin (özellikle forsterit) ergime ısısının 1890±20°C olması, forsteritten yapılmış tuğlaların demir-çelik, çimento ve yüksek ısı gerektiren diğer sanayi dallarında, yüksek fırınlarda kullanımını sağlamıştır. Manyezit, olivinden daha yüksek refrakterlik derecesine (2000°C üstü) sahip olması sonucu refrakter eleman yapımında yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak manyezitin pahalı olması ve çeliği daha uzun sürede soğutması gibi etkenler manyezit yerine forsterit gereçli refrakter maddeleri gündeme getirmiştir.